Persoonsgegevens die ik verwerk
Kool verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
-Bedrijfsgegevens

Waarom ik gegevens nodig heb
Kool verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van de diensten
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van de nieuwsbrief
- Continuïteit van diensten
Hoe lang ik gegevens bewaar
Kool zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn: tot 1 jaar na uw laatste contact
Delen met anderen
Kool deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. met Kool blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Websitebezoek
met Kool gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar met Zacht en Ziel en zij zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiliging
Kool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mailadres: info@kool.media
Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met kunt u mij als volgt bereiken:
KvK: 08144528
Telefoon: 0627133009
E-mail:info@kool.media
Back to Top